Weg van Kunst – VIP wandeling Nutsleden

Stichting WegVanKunst organiseert sinds 2003 jaarlijks een kunstroute door de oude binnenstad van Kampen. Bezoekers kunnen in april, tijdens het nationale museumweekend in bijzondere, voornamelijk particuliere woningen hedendaagse kunst bekijken van professioneel werkende kunstenaars. Openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur op zaterdag en zondag!

Ieder jaar wordt de folder met route ontworpen door een andere kunstenaar. Tijdens dit weekend zijn de kunstenaars zoveel mogelijk aanwezig om uitleg te geven.

WegVanKunst trekt ieder jaar honderden bezoekers.

Ontstaan

Augustus 2000: initiatiefneemster Nell Thiessen verhuist na ongeveer 20 jaar in Edam gewoond te hebben, naar Kampen. In Edam wordt dan al ongeveer 15 jaar jaarlijks een kwalitatief zeer goede ‘kunst-aan-huis’ route georganiseerd. Zij heeft goede herinneringen aan deze succesvolle manifestatie en vindt: “dat moet in Kampen ook kunnen”. In Kampen is veel in potentie aanwezig: prachtige binnenstad, mooie en bijzondere particuliere panden, de Kunstacademie – toen nog in Kampen gevestigd – en de vele in Kampen werkzame kunstenaars van hoog niveau.

Maart 2002: Samen met de directeur van het SNS historisch centrum (voorheen Frans Walkate Archief), Herman Harder, stapt zij naar de toenmalige wethouder van Cultuur, Remmelt de Boer. Het plan om ook in Kampen een jaarlijkse kunstroute te organiseren, wordt enthousiast ontvangen. Subsidie over 2002 en verdere jaren wordt toegezegd. Nell Thiessen is in 2007 overleden.

Stichting

De Stichting WegVanKunst is in de zomer van 2002 opgericht bij IJsseloevers Notarissen met als doel: “Het presenteren van professionele kunst op bijzondere locaties in de gemeente Kampen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit Carin de Cloe, Hilde Borneman, Lucienne Yntema, Annemieke van den Belt en Sherrill Danebroek. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05070722.

Vaste datum

De datum van de kunstroute valt meestal samen met het nationale museumweekend. Deze datum heeft als voordeel dat ook de musea en galeries geopend zijn voor publiek. Voor eventuele openstelling van winkelpanden kan de winkelverordening van de gemeente Kampen worden aangepast, zodat zowel op zaterdag als op zondag deze panden opengesteld kunnen worden.

Particulieren en sponsoren

Ieder jaar weer vindt de stichting particulieren bereid hun – vaak prachtige, oude en historisch interessante – panden tijdens dat weekend open te stellen voor het publiek. Een publiek dat dit zeer weet te waarderen. Het startpunt van de route is het Stedelijk Museum Kampen. Ook hecht de stichting grote waarde aan de aanwezigheid van de kunstenaar tijdens het weekend. Boeiende gedachtewisselingen zijn vaak het gevolg.

Wij hebben gelukkig al een aantal zeer loyale, kunstminnende sponsors die de Weg van Kunst een warm hart toedragen, maar we kunnen zeker nog nieuwe sponsors gebruiken. Indien u ook van mening bent dat de Weg van Kunst een belangrijk cultureel evenement is dat in Kampen moet blijven voortbestaan, dan kunt u ons steunen door een bedrag te storten. Als u ons hierover mailgt sturen we onze bankgegevens. Kleine én grotere bedragen zijn allemaal zéér welkom. Indien u € 50,00 of meer doneert, kunt u rekenen op naamsvermelding op deze website, Facebook en Twitter, eventueel met logo, en vanaf € 100,00 krijgt u ook op onze folder met de kunstroute een vermelding. Bedragen onder € 50,00 vermelden wij indien u dat wenst op onze Facebookpagina. Alle andere vormen van sponsoring (in natura) zijn vanzelfsprekend ook welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@wegvankunst.nl Alvast héél hartelijk bedankt!

Publiciteit

Stichting WegVanKunst besteedt veel aandacht aan de publiciteit rond het weekend van de kunstroute. De stichting heeft tot nu toe ieder jaar een andere vormgever de opdracht gegeven voor het ontwerpen van de folder, annex uitnodiging, annex affiche, annex routekaart. Daarnaast gaan persberichten uit naar de landelijke en regionale bladen. In de gratis huis-aan-huisbladen van Kampen en Zwolle, resp. “Kampen.NL” en “De Swollenaer”, staat een paar dagen voor de manifestatie paginagroot de folder met routekaart afgedrukt.

www.wegvankunst.nl