Nieuwjaarswens

In opdracht van het Nutsdepartement Kampen wordt jaarlijks een Kamper kunstenaar benaderd om een Nieuwjaarskunstwerk te ontwerpen en te drukken in het Grafisch Atelier Kampen (GRAK) deze wordt exclusief aan leden van het departement in december in een genummerde en beperkte oplage verzonden.
De kunstenaars die hieraan hebben bijgedragen kunt u hier vinden met een korte biografie en het werk wat ze voor het Nutsdepartement Kampen hebben vervaardigd.

2018

Lydia Roelofsen

Lydia Roelofsen, de prenten die zij maakt zijn van een uiteenlopend formaat. Het moederschap is een steeds terugkerend thema in het werk van de kunstenaar. Lydia Roelofsen is in 2002 afgestudeerd aan de afdeling Autonome Beeldende Kunst van de Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens, haar werk is in alle opzichten eigentijds, het imaginaire gehalte van haar werk is groter dan het lijkt. sprookjesachtige elementen infiltreren bijna ongemerkt in de realiteit van alledag, de beeldtaal van Roelofsen is helder en eenvoudig, ze is geen graficus pur sang, zij schildert en tekent eveneens, naast het tekenachtige karakter van haar werk, valt de verhalende inslag op, toch blijft ze op gepaste afstand van kinderboek illustratie en stripverhaal, ook in enkele schilderijen combineert Roelofsen woord en beeld zonder dat er sprake is van hiërarchie, in haar mixed media op papier combineert ze onder meer gouache en krijttekening, terwijl enkele houtsneden op flinterdun textiel zijn afgedrukt; een vrij ongebruikelijke beelddrager voor grafische kunst. De kunstenares lijkt daarmee te willen onderstrepen dat zij geen enkel middel onbenut laat, elk uitdrukkingsmiddel is gepermitteerd als de expressiedrang daarom vraagt.

Lydia Roelofsen 2019
oplage 60 stuks.

2019

Inez Koning

Inez Koning studeerde in 1995 af aan de afdeling illustratieve vormgeving van de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huijgens in Kampen. Na haar studie specialiseerde zij zich in de vrije grafiek. Ze bekwaamde zich vooral in het zeefdrukken en was tot 2013 als werkgroeplid betrokken bij de Stichting Grafisch Atelier Kampen (GRAK), waar ze onder meer workshops gaf en cursussen verzorgde. Ze drukt er nog steeds haar prenten.

Het werk van Inez Koning is vrijwel altijd gebaseerd op de directe waarneming, vooral van de nabije omgeving. Meestal legt ze haar indrukken eerst fotografisch vast. Die foto’s gebruikt ze als uitgangspunt voor haar grafische werk. Ze selecteert elementen eruit, deformeert die, maakt nieuwe uitsneden en hanteert een eigenzinnig kleurgebruik, waardoor het oorspronkelijke beeld een geheel eigen karakter krijgt. Vaak leidt dat tot een vorm van abstractie, maar de realiteit blijft altijd in meer of mindere mate aanwezig.

Haar zeefdrukken bestaan uit meerdere drukgangen, die uiterst zorgvuldig op elkaar worden afgestemd en daardoor de grenzen van de techniek verkennen. Door de gedetailleerde en zorgvuldige uitvoering heeft het werk een gevoelig, poëtisch karakter, met een heel eigen handschrift. Haar ambachtelijke, arbeidsintensieve werkwijze gedijt het best bij kleine, handzame formaten.

Inspiratie vindt zij ook in de talloze spullen die zij verzamelt. Voornamelijk werk in, van of op papier, zoals folders, brochures, verpakkingen, schriftjes, notities, plakboeken enzovoort. Zaken die voor een ander waardeloos zijn, of worden veronachtzaamd, herkent zij als bijzondere uitingsvormen.

Inez Koning 2019
oplage 120 stuks.

2020

Linda Westera

Linda Westera is in 1991 afgestudeerd aan de kunstacademie in Kampen, richting autonoom tekenen en schilderen en werkt sindsdien als beeldend kunstenaar. Haar werk bestaat uit tekeningen, grafiek, schilderijen en foto’s. Regelmatig experimenterend en wordt daarin niet gehinderd door een dwingende keuze voor één bepaalde techniek of stijl. Haar kunnen levert een gevarieerd oeuvre op dat zich niet makkelijk onder één noemer laat vatten.

In 2001 is ze afgestudeerd aan het Zwolse conservatorium Artez, richting Pop – en Jazz zang. Waardoor ze beide disciplines kan combineren in lezingen over haar beeldende werk.

Een bekend project van haar is het wekelijks maken van zelfportret als profielfoto voor op het sociaal media platform Facebook waarvan er al ruim 300 zijn verschenen, een bonte verzameling van stijlen en een schitterend overzicht van haar veelzijdigheid.

www.lindawestera.nl

Linda Westera 2020
‘Geranium’, Sjabloondruk uit de serie ‘Woekerwerken’.
oplage 100 stuks.