Over het Nut

Het departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen is een zelfstandige vereniging.Samen met ruim 75 andere departementen vormt het departement een onderdeel van de landelijke vereniging Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Doel van de vereniging

Het departement stelt zich ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van een levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk