Lid worden

Wat betekent het om lid te zijn van het Nutsdepartement Kampen?

De leden van het Nutsdepartement Kampen vormen een plaatselijke groep die activiteiten ontplooit die passen binnen de doelstelling van het landelijke Nut, maar een lokaal karakter hebben.

Het Nutsdepartement Kampen organiseert sociaal-culturele activiteiten. De leden spelen daarbij een belangrijke rol. Indien gewenst kunnen ze – in overleg met het bestuur – ideeën aandragen en de activiteiten ondersteunen door persoonlijke participatie.

De ledenprijs voor deelname aan activiteiten van het Nutsdepartement is lager dan die van niet-leden. Leden krijgen eerder informatie over nieuwe activiteiten. Terwijl sommige activiteiten alleen voor hen toegankelijk zijn.

De afgedragen ledencontributie vormt een belangrijke basis voor het voortbestaan en functioneren van het Nut. Door de contributie-inkomsten bestaat de mogelijkheid het activiteitenaanbod te vernieuwen, te verbreden en uit te breiden. Daardoor kunnen geïnteresseerden voortdurend worden aangesproken met nieuwe interessegebieden.

Voor minimaal €20,00 per jaar bent u lid van het Nut departement Kampen.

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. U krijgt daarna bericht van het Nut Kampen zodra u als lid bent ingeschreven.

U mag ons ook gewoon een e-mail sturen via ons e-mailadres: bestuur@nutkampen.nl

Eventueel kunt u hier het inschrijfformulier downloaden.

Wordt lid

0 + 5 = ?

  • Bovengenoemde persoon of personen geeft/geventoestemming om de bij het NUT departement Kampenbekende persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats)en het daarbij behorende emailadres te mogen gebruiken voor nieuwsbrieven, uitnodigingen (voor vergaderingen en andere culturele activiteiten) en de inning van de contributie. Tevens geeft hij/zij goedkeuring aan de beleidsbepaling van het Nutsdepartement Kampen, waarbij is vastgelegd dat de gegevens van leden alleen door de secretaris en ondersteunende bestuursleden mogen worden ingezien om te worden gebruikt voor de hierboven genoemde zaken.Ze zullen nimmer zonder toestemming van de betreffendepersoon/personen aan een derde partij worden verstrekt.