Maatschappij tot Nut van't Algemeen Departement Kampen
 Educatie
Cultuur
Welzijn
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg 't Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen ("departementen"), opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en het bevorderen van maatschappelijke discussie. Geschiedenis De Maatschappij werd in 1784 te Edam gesticht door een gezelschap van zes personen onder wie Jan Nieuwenhuyzen, een doopsgezind leraar en predikant uit Monnickendam. Ook zijn zoon Martinus Nieuwenhuyzen hoorde tot de stichters. Hij had een groot aandeel in het opstellen van de plannen en de uitwerking daarvan. Tijdens de politieke conflicten tussen de prinsgezinden en patriotten kwam het prinsgezinde stadsbestuur van Edam in conflict met de Maatschappij, omdat de meeste leden met de patriotten sympathiseerden. Daarop werd in Amsterdam een nieuw hoofdbestuur gevestigd en werden de algemene vergaderingen voortaan daar gehouden. Het motto van 't Nut is: "Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling". In eerste instantie organiseerde de Maatschappij prijsvragen over onderwijs- en opvoedkundige kwesties. Later werd 't Nut de grondlegger van de Nutsspaarbank (1817),,de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen, de Nutsscholen en Nuts-Volksuniversiteiten. In 1795 werd de eerste Kweekschool voor onderwijzers van Nederland opgericht door ’t Nut. In de 20ste eeuw werden veel van deze taken overgenomen door de overheid of het bedrijfsleven. De Maatschappij is tot op heden actief, met ongeveer 85 zelfstandige Nutsdepartementen. Het landelijk maatschappijbestuur bewaakt het behoud van het gedachtengoed. De werkzaamheden van het landelijke secretariaat worden inmiddels niet meer verricht vanuit het hoofdkantoor in Edam, maar zijn overgenomen door flexwerkers.

Programmaboekje 50 jaar Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

www.nutalgemeen.nl

Maatschappij tot Nut van't Algemeen Departement Kampen

All Rights Reserved | Copyright  © Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Kampen

 

Maatschappij tot Nut van't Algemeen Departement Kampen
 Educatie
Cultuur
Welzijn
Maatschappij tot Nut van't Algemeen Departement Kampen  Educatie Cultuur Welzijn