Maatschappij tot Nut van't Algemeen Departement Kampen
 Educatie
Cultuur
Welzijn

ANBI

 

Het Departement Kampen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Transparant

Het Departement is transparant over bestuur, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Wij publiceren deze gegevens op de website.

 

Postadres departement:

Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen - departement Kampen

p.a. SNS Historisch Centrum,

Burgwal 43,

8261 EP Kampen.

 

E-mail: info@nutkampen.nl

 

Website: www.nutkampen.nl

 

K.v.K. nummer 40060681.

 

Statuten departement. RSIN 804902240

 

 

 

Balans per 31 december 2016 en de Staat van Baten en Lasten over jaar 2016

 

Balans per 31 december 2017 en de Staat van Baten en Lasten over jaar 2017

Maatschappij tot Nut van't Algemeen Departement Kampen

All Rights Reserved | Copyright  © Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Kampen

 

Maatschappij tot Nut van't Algemeen Departement Kampen
 Educatie
Cultuur
Welzijn
Maatschappij tot Nut van't Algemeen Departement Kampen  Educatie Cultuur Welzijn