Activiteiten

Eind 2017 is het bestuur van het Nutsdepartement Kampen geheel vernieuwd. Voor het jaar 2018 zijn verschillende activiteiten gepland, waarvan een aantal inmiddels heeft plaatsgevonden.In het voorjaar werd een aantal lezingen gehouden, gecombineerd met wandelingen, met als onderwerp de bouwkunst en stedenbouw in Kampen, dit in samenwerking met Stichting CultuurZIEN.Tijdens de Kamper kunstmanifestatie ‘Weg van Kunst’, werd een zogenaamde VIP-wandeling georganiseerd langs een aantal locaties. Daarbij waren diverse deelnemende kunstenaars betrokken.

Nutslezing

Op 22 november 2018 (20.00 uur) vond in het SNS Historisch Centrum de jaarlijkse NUTSLEZING plaats.

Dit jaar door archeoloog WOUTER WALDUS.

Wouter Waldus was projectleider bij de lichting van de IJsselkogge. In de lezing heeft hij dit project samengevat en een toelichting gegeven op de laatste resultaten van het aanvullende onderzoek, waarbij het is gelukt een volledige digitale reconstructie van de IJsselkogge te maken. Het vervaardigen van dit 3D model heeft verrassende inzichten opgeleverd, die de vondst van de kogge in een nieuw daglicht plaatsen. Tevens ging Waldus in op de publicatie over de kogge die dan inmiddels gereed is en waarin alle relevante aspecten van de vondst, de berging en het aanvullende onderzoek staan vermeld.

Waldus (Leiden, 1975) studeerde archeologie van Noordwest-Europa aan de Universiteit van Leiden. Hij specialiseerde zich in de maritieme archeologie: de studie van materiële resten die de relatie tussen mens en water in de breedste zin illustreren. Sinds 2004 is hij werkzaam bij ADC ArcheoProjecten in Amersfoort, waar hij de afdeling ADC Maritiem heeft vormgegeven. Hij beschouwt het onderzoek naar de IJsselkogge als het meest spectaculaire en wetenschappelijk gezien belangrijkste project waarbij hij tot op heden betrokken is geweest. Naast genoemde werkzaamheden is hij bij de Rijksuniversiteit Groningen momenteel bezig met het schrijven van een proefschrift over de turfvaart over de Zuiderzee gedurende de Gouden Eeuw.

De lezing vindt gebruikelijk plaats in het gebouw van het SNS Historisch Centrum, Burgwal 43 te Kampen. De toegangsprijs is €2,50 voor leden en €5 voor niet-leden van het Nutsdepartement Kampen. U kunt ter plekke lid worden.

Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk.

Link naar website voor het bestellen van het boek; De opgraving en lichting van de 15e-eeuwse IJsselkogge

Voorlopig jaarprogramma 2019

In opdracht van het Nutsdepartement Kampen zal een Nieuwjaarswens worden gedrukt door het Grafisch Atelier Kampen (GRAK) in een genummerde, beperkte oplage, exclusief voor leden van het departement.

De mogelijkheid wordt onderzocht om een excursie te organiseren naar de IJsselkogge in Lelystad.

In het tweede weekend van april 2019, zal (net als in 2018): tijdens de beeldende kunstmanifestatie ‘Weg van Kunst’ een VIP-wandeling worden georganiseerd voor Nutsleden.

Op 29 april 2019 organiseert de Bachvereniging een concert in de Broederkerk, waarvoor Nutsleden korting krijgen op de toegangsprijs.

Het Grafische Atelier Kampen (GRAK) geeft een workshop voor Nutsleden, waarbij zij een van te voren bepaalde druktechniek gaan beoefenen.

googled0521a6891b87c3c