Activiteiten

Voor het jaar 2019 zijn verschillende activiteiten gepland, waarvan een aantal inmiddels heeft plaatsgevonden.

Nutslezing

Donderdag 31 oktober 2019.

Nieuw licht op de prehistorie van Kampen

Ten zuiden van Kampen stroomt sinds korte tijd een brede geul tussen de IJssel en het Veluwemeer. Deze geul (het Reevediep) is aangelegd om overtollig water uit de IJssel af te laten stromen, als onderdeel van het grootschalige project ‘Ruimte voor de Rivier’. Om te voorkomen dat archeologische vindplaatsen ongezien vergraven zouden worden, waardoor veel mogelijke kennis over het Kamper verleden verloren zou gaan, heeft hier intensief archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek heeft geresulteerd in ruim zestien vindplaatsen die dateren van de middensteentijd tot de Tweede Wereldoorlog. Een van de vondsten is die van de – inmiddels beroemde – middeleeuwse Kogge. Maar misschien nog wel bijzonderder en ingrijpender voor de Kamper geschiedschrijving zijn de vindplaatsen uit de middensteentijd, die niet alleen uniek zijn voor Nederland, maar zelfs van internationaal belang zijn.

In een lezing voor het Nutsdepartement Kampen zullen archeologen Axel Müller en Roderick Geerts (ADC ArcheoProjecten) ingaan op de belangrijkste ontdekkingen, waarbij het accent zal liggen op de vondsten van de middensteentijd, waardoor de bewoningsgeschiedenis van de gemeente Kampen aanmerkelijk werd verlengd.

De lezing wordt gehouden op donderdag 31 oktober om 20.00 uur in het gebouw van het SNS Historisch Centrum, Burgwal 43 te Kampen. Toegangsprijs is 3 Euro. Gratis voor leden van het Nutsdepartement Kampen. Opgeven is niet nodig.

29 november Workshop Grafisch Atelier Kampen

In samenwerking met het Grafisch Atelier Kampen (GRAK) organiseert uw Nutsdepartement op 29 november een workshop voor Nutsleden.

Gekozen is voor het maken van een eigen boekje waarop met een foliepers een titel of naam gedrukt gaat worden. De kosten bedragen voor een avond € 35 p.p. inclusief materiaal, koffie, thee en drinken. De begeleiding is met 2 personen. Na voldoende opgave , minimaal 10 personen voor uiterlijk 20 november, wordt u verwacht in het GRAK aan de Hofstraat 78 aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur.

Opgave bij de secretaris van het Nutsdepartement Kampen:  Marhilde.Wessels-Bierling@devolksbank.nl

Jaarprogramma 2019

In opdracht van het Nutsdepartement Kampen zal een Nieuwjaarswens worden gedrukt door het Grafisch Atelier Kampen (GRAK) in een genummerde, beperkte oplage, exclusief voor leden van het departement.

De mogelijkheid wordt onderzocht om een excursie te organiseren naar de IJsselkogge in Lelystad.

In het tweede weekend van april 2019, zal (net als in 2018): tijdens de beeldende kunstmanifestatie ‘Weg van Kunst’ een VIP-wandeling worden georganiseerd voor Nutsleden.

In 29 april organiseerde de Bachvereniging een concert in de Broederkerk, Nutsleden konden met korting dit bijwonen.

Het Grafische Atelier Kampen (GRAK) geeft een workshop voor Nutsleden op vrijdagavond 22 november, extra informatie volgt nog.

Ook dit jaar kunt u een nieuwjaarswens verwachten in de vorm van kunstwerk in een beperkte oplage exclusief voor Nutsleden.

googled0521a6891b87c3c